تحليل رفتار متقابل

خودشناسي و بهبود ارتباطات با تكنيك تحليل رفتار متقابل

برگزاری دوره آموزشی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران

برگزاری  دوره آموزشی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر

در دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران

 

دوره آموزشی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران برگزار شد.

دوره مذکور شامل دو بخش کلی بود در بخش اول ابتدا به تعریف فرهنگ، ابعاد و لایه های مختلف آن، ریشه های شکل گیری فرهنگ و اهمیت نقش آن در شکل گیری افکار و رفتار افراد پرداخته شد. سپس فرهنگ سازمانی، نقش آن در جهت دهي به رفتار كاركنان و اهمیت آشنایی با آن برای مدیران و کارکنان، چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمانی، و ... تشریح شد.

همچنین به چند مطالعه مهم در خصوص تفاوتهای فرهنگی بین جوامع مختلف (از جمله مطالعات گرت هافستد و کلاکهان و استرادبک و ...) اشاره گردید.

 در بخش دوم از دوره مذکور(ارتباطات موثر) ، ارتباطات و اثربخشی ارتباطات تعریف شده و اهمیت ارتباطات در موفقیت های فردی و سازمانی، مدل ارتباطی، موانع ارتباطات موثر و...  تشریح شد. در ادامه به برخی از تکنیکهای ارتباطات اثربخش ( از جمله تحليل رفتار متقابل، پنجره جوهري و ... ) اشاره شده و با استفاده از روشهاي ذكر شده، تمرينهايي جهت بهبود ارتباطات اجرا گرديد.

 

سر فصل مطالب قسمت اول دوره (فرهنگ سازماني) :

-         ويژگيهاي عمومي فرهنگ سازماني

-         عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی

-         سطوح فرهنگ سازماني

-         مقايسه فرهنگهاي ضعيف با فرهنگهاي قوي

-         اثرات سازنده و ويرانگر فرهنگ سازماني

-         ارتباط فرهنگ سازماني با ساير مولفه هاي سازمان

-         نقش فرهنگ در اثربخشي و كارآيي سازمان

-         انواع‌ فرهنگ سازماني‌

-         ايجاد و حفظ فرهنگ سازماني

-         شيوه هاي فراگيري فرهنگ در سازمان

-         تغيير فرهنگ‌ سازماني‌

 -         آشنايي با تحقيقات مختلف در رابطه با فرهنگ سازماني و ملي

-         تفاوت و ارتباط بين فرهنگ سازماني و فرهنگ ملي

-         ويژگيهاي فرهنگ از ديدگاه هافستد

-         فاصله ميان افراد در جامعه بر پايه قدرت و اختيار

-         ميزان اجتناب از مخاطره(ريسك پذيري و محافظه كاري)

-         گرايش فردي در برابر گرايش گروهي

-         گرايش مردسالاري در برابر زن سالاري

-         تاثير ويژگيهاي فرهنگي بر رفتار افراد در سازمانها و جامعه

 

سر فصل مطالب قسمت دوم دوره (ارتباطات موثر):

بخش اول: ارتباطات و اثربخشی ارتباطات

–       ارتباطات چیست

–       ارتباطات اثربخش چیست و به چه عواملی بستگی دارد

–       موانع ارتباطات موثر

–       ادراک چیست و چه تاثیری بر ارتباطات دارد؟

–       خطاهای ادراکی چه چیزهایی هستند؟

–       شخصیت ، نگرش و یادگیری چه تاثیری بر ارتباطات دارند؟

 

بخش دوم: آشنایی باتحليل رفتار متقابل يا تجزیه و تحلیل تعاملی (Transactional Analysis)

–       چگونگی شکل گیری شخصیت

–       شخصیت از نگاه تحليل رفتار متقابل 

–       مبانی تحليل رفتار متقابل (تجزیه و تحلیل تعاملی)

–       تاثیر تحليل رفتار متقابل (تجزیه و تحلیل تعاملی) بر اثربخشی ارتباطات

–       کودک درون چیست

–       حالات من شخصیت (والد – بالغ – کودک)

–       مراودات بین حالات من

–       تمرین هائی برای بهبود ارتباطات

–       اختلال در شخصیت از دیدگاه تحليل رفتار متقابل (تجزیه و تحلیل تعاملی)

–       نوازش ها و انواع آن

–       بازی های روانی

–       وضعیت زندگی

–       تحلیل زندگی نامه یا پیش نویس زندگی

 

بخش سوم: پنجره جو-هری

–       آشنایی با مبانی پنجره جوهری

–       ابعاد مختلف شخصیت (خود آشكار ، خود نهان ، خود كور ، خود نامكشوف)

–       ساز و كارهای موثر بر شناخت فرد و ديگران از همديگر

–       خود گشودگی یا خودبازنمائی

–       مزایای خود بازنمایی

–       موانع خودبازنمائی

–       سطوح بهینه خودبازنمائی

–       تمرین ها (ارزیابی خودبازنمائی، عادت کردن به خود بازنمائی)

 

بخش چهارم: مهارتهای شنود موثر

–       شنود موثر چیست؟

–       گوش کردن واقعی و نمایشی

–       موانع گوش کردن

–       چهار گام برای گوش کردن موثر

–       مدل دريافت شنونده

–       سبكهاي شنود (نتيجه اي، چرايي، فرا گردي)

–       سبکهای ارتباطی

 

بخش پنجم: ارتباطات غیرکلامی

–       اشاره ها و حركتها در هنگام سخن گفتن 

–       حالتهاي چهره

–       شكلهاي نگاه

–       حركتهاي بدن

–       چگونگي قرار دادن بدن

–       چگونگي حمايت از پيام خود با حركتهاي دست 

–       چگونگي استفاده از فضا و مكان در روابط متقابل شخصي

–       چگونگي حركت بدن در ارتباط با ديگران

 


برچسب‌ها: دوره آموزشی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر, ارتباطات و اثربخشی ارتباطات, آشنایی باتحليل رفتار متقابل يا تجزیه و تحلیل تعامل, پنجره جوهری, مهارتهای شنود موثر
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم بهمن 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

تهیه فیلم آموزشی و برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط موثر با تحلیل رفتار متقابل در جهاد دانشگاهی علوم پزش

تهیه فیلم آموزشی و برگزاری کارگاه آموزشی

ارتباط موثر با تحلیل رفتار متقابل

در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

 

 

کارگاه آموزشی ارتباطات موثر با تکنیک تحلیل رفتار متقابل بمنظور ضبط تلویزیونی و تهیه فیلم آموزشی برای جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

 

کارگردان برنامه در حال هدایت و راهنمایی حاضرین در جلسه


برچسب‌ها: برگزاری کارگاه آموزشی, ارتباط موثر با تحلیل رفتار متقابل, آموزش TA, فیلم آموزشی تحلیل رفتار متقابل, آموزش تجزیه و تحلیل تعاملی
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آذر 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

برگزاري دوره « ارتباطات موثر با تکنیک تحلیل رفتار متقابل» در وزارت نیرو

برگزاري دوره « ارتباطات موثر با تکنیک تحلیل رفتار متقابل»

در وزارت نیرو

 

 

دوره آموزشی ارتباطات موثر با تکنیک تحلیل رفتار متقابل برای تعدادی از کارکنان واحدهای تابعه وزارت نیرو (به مدت 32 ساعت) برگزار گردید. در بخش های ابتدائی دوره مذکور، ارتباطات و اثربخشی ارتباطات تعریف شده و اهمیت ارتباطات در موفقیت های فردی و سازمانی، مدل ارتباطی، موانع ارتباطات موثر، خطاهای ادراکی و...  تشریح شد.

در ادامه تکنیک تحليل رفتار متقابل مطرح گردید و در طی جلسات مختلف با استفاده از تستهای مختلف ضمن تشریح موضوع شرکت کنندگان در کلاس به شناخت قابل توجهی از ویژگیهای شخصیتی خویش دست یافته و تمرينهايي جهت بهبود ارتباطات اجرا گرديد. شایان ذکر است بخش اصلی  و اکثر زمان کلاس به موضوع تحلیل رفتار متقابل اختصاص داده شد.

همچنین در بخش پایانی کلاس به تکنیکهای پنجره جوهری، مهرتهای شنود موثر و شناخت ارتباطات غیر کلامی (زبان بدن)  نیز اشاره شده و تمرینهایی جهت تقویت مهارتهای ارتباطی اجرا شد. 

سر فصل مطالب دوره:

بخش اول: ارتباطات و اثربخش ارتباطات

–       ارتباطات چیست

–       ارتباطات اثربخش چیست و به چه عواملی بستگی دارد

–       موانع ارتباطات موثر

–       ادراک چیست و چه تاثیری بر ارتباطات دارد؟

–       خطاهای ادراکی چه چیزهایی هستند؟

–       شخصیت ، نگرش و یادگیری چه تاثیری بر ارتباطات دارند؟

 

بخش دوم: آشنایی باتحليل رفتار متقابل يا تجزیه و تحلیل تعاملی (Transactional Analysis)

–       چگونگی شکل گیری شخصیت

–       شخصیت از نگاه تحليل رفتار متقابل 

–       مبانی تحليل رفتار متقابل (تجزیه و تحلیل تعاملی)

–       تاثیر تحليل رفتار متقابل (تجزیه و تحلیل تعاملی) بر اثربخشی ارتباطات

–       کودک درون چیست

–       حالات من شخصیت (والد – بالغ – کودک)

–       مراودات بین حالات من

–       تمرین هائی برای بهبود ارتباطات

–       اختلال در شخصیت از دیدگاه تحليل رفتار متقابل (تجزیه و تحلیل تعاملی)

–       نوازش ها و انواع آن

–       بازی های روانی

–       وضعیت زندگی

–       تحلیل زندگی نامه یا پیش نویس زندگی

 

بخش سوم: پنجره جو-هری

–       آشنایی با مبانی پنجره جوهری

–       ابعاد مختلف شخصیت (خود آشكار ، خود نهان ، خود كور ، خود نامكشوف)

–       ساز و كارهای موثر بر شناخت فرد و ديگران از همديگر

–       خود گشودگی یا خودبازنمائی

–       مزایای خود بازنمایی

–       موانع خودبازنمائی

–       سطوح بهینه خودبازنمائی

–       تمرین ها (ارزیابی خودبازنمائی، عادت کردن به خود بازنمائی)

 

بخش چهارم: مهارتهای شنود موثر

–       شنود موثر چیست؟

–       گوش کردن واقعی و نمایشی

–       موانع گوش کردن

–       چهار گام برای گوش کردن موثر

–       مدل دريافت شنونده

–       سبكهاي شنود (نتيجه اي، چرايي، فرا گردي)

–       سبکهای ارتباطی

 

بخش پنجم: ارتباطات غیرکلامی

–       اشاره ها و حركتها در هنگام سخن گفتن 

–       حالتهاي چهره

–       شكلهاي نگاه

–       حركتهاي بدن

–       چگونگي قرار دادن بدن

–       چگونگي حمايت از پيام خود با حركتهاي دست 

–       چگونگي استفاده از فضا و مكان در روابط متقابل شخصي

–       چگونگي حركت بدن در ارتباط با ديگران


برچسب‌ها: کارگاه آموزشی, ارتباطات موثر, تحلیل رفتار متقابل, آموزش ارتباطات اثربخش, آموزش تجزیه و تحلیل تعاملیhttp
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم آذر 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

پیش‌نویس زندگی و مثلث کارپمن

پیش‌نویس زندگی و مثلث کارپمن

 

پیش‌نویس زندگی برای اولین بار توسط اریک برن و کلاد اشتاینر در اواسط دهه ۱۹۶۰ بنیان نهاده شد و بعدها توسط نویسندگان دیگر تحلیل رفتار متقابل، تحلیل و بررسی شد و بسط یافت.

کودک در سال‌های اولیه زندگی خود، براساس شناختی که از جهان به دست می‌آورد، داستانی برای زندگی خود در نظر می‌گیرد. این داستان مانند همه داستان‌ها و افسانه‌های دیگر، یک نقطه شروع ، میانی و پایانی دارد. در این داستان کودکانه، افراد خوب، شریر و دیوصفت، وجود دارد و هر کدام از این افراد در این داستان نقشی برعهده دارند. طرح زندگی می‌تواند کمدی، تراژدی، روح‌افزا یا کسل‌کننده باشد و می‌تواند پایان خوب یا بدی داشته باشد.
اریک برن در کتاب «اصول درمان‌های گروهی» پیش‌نویس زندگی را «طرح ناخودآگاه زندگی» می‌نامد و در کتاب «بعد از سلام چه می‌گویید» در یک تعریف کامل‌تر می‌گوید: «طرح زندگی که در دوران کودکی ریخته شده است، به وسیله والدین تقویت شده و با حوادث بعدی توجیه شده است و بالاترین نمود آن در انتخاب‌هایی است که شخص در زندگی به عمل می‌آورد

این مفهوم که زندگی بزرگسالی انسان، تحت تأثیر دوران کودکی وی قرار دارد، از مفاهیم رایج در دنیای روانشناسی است و بسیاری از مکاتب روانشناسی، اصول خود را بر این مفهوم پایه نهاده‌اند. طرح پیش‌نویس زندگی هم یکی از مفاهیمی است که مستقیماً به این تأثیر دوران کودکی اشاره می‌کند. اما در مقایسه با سایر مکاتب، خصوصاً مکتب روان تحلیلی چند خصوصیت شاخص و منحصر به فرد دارد که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت:


برچسب‌ها: پیش‌نویس زندگی و مثلث کارپمن, اریک برن و کلاد اشتاینر, قربانی ناجی زجر دهنده, تحلیل رفتار متقابل
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم مهر 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

دیدگاههای زمانی - فیلیپ زیمباردو

 

فیلیپ زیمباردو یکی از مشهورترین روانشناسان معاصر است که تحقیقات او در دانشکده روان شناسی دانشگاه استنفورد (بویژه آزمایش زندان) از معروفیت خاصی برخوردار است.

اخیرا در خبرنامه بهار 93 انجمن روان شناسی اجتماعی ایران مطلب جالبی از ایشان در خصوص دیدگاه های زمانی افراد و تاثیر این نگرش ها بر موفقیت و خوشبختی آنها خواندم که بنظرم با بحث تحلیل رفتار متقابل اریک برن نیز نقاط مشترک و هماهنگی هایی دارد.

 در قسمت ذیل مطلب مورد نظر از خبرنامه انجمن روان شناسی اجتماعی عینا نقل می شود:

 

 

 

دیدگاههای زمانی

سخنرانی دکتر فیلیپ زیمباردو در همایش TED

 


برچسب‌ها: دیدگاههای زمانی, فیلیپ زیمباردو, مدیریت زمان, حال گرایی, گذشته گرایی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم تیر 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم خرداد 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

برگزاري دوره رفتار سازماني و ارتباطات موثر در سازمان تامين اجتماعي

 

برگزاري دوره رفتار سازماني و ارتباطات موثر

در اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ

 

كارگاه آموزشي «رفتار سازماني و ارتباطات موثر» در اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ برگزار شد.

دوره مذکور شامل دو بخش کلی بود در بخش اول كه به موضوع رفتار سازماني اختصاص داشت، اهداف ذيل مد نظر قرار داشت :

آشنا ساختن مخاطبين با انواع رفتارهای سازمانی و نحوه مدیریت آنها، و همچنين آشنايي با چگونگي آغاز و تکوین مدیریت رفتار سازمانی، درک مفهوم و ميزان اهميت شاخصهاي تاثير گذار بر رفتار كاركنان در ابعاد فردی، گروهی و سازمانی، يادگيري نحوه ایجاد تغییر در ابعاد مورد نظر و بررسی تاثیر ساختارسازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت و نوع تفکر و نگرش مدیران بر رفتار كاركنان و توسعه خلاقیت، نوآوری و پویایی در سازمان.

در بخش دوم از دوره مذکور(ارتباطات موثر) ، ارتباطات و اثربخشی ارتباطات تعریف شده و اهمیت ارتباطات در موفقیت های فردی و سازمانی، مدل ارتباطی، موانع ارتباطات موثر و...  تشریح شد. در ادامه به برخی از تکنیکهای ارتباطات اثربخش ( از جمله تحليل رفتار متقابل، پنجره جوهري و ... ) اشاره شده و با استفاده از روشهاي ذكر شده، تمرينهايي جهت بهبود ارتباطات اجرا گرديد.

 


برچسب‌ها: كارگاه آموزشي, برگزاري دوره رفتار سازماني و ارتباطات موثر, تحليل رفتار متقابل
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم خرداد 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

رزومه حسين رضازده

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

برگزاري دوره «فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر»

برگزاري دوره «فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر»

در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

 

 دوره آموزشی فرهنگ سازماني و ارتباطات موثر در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برگزار گردید. دوره مذکور شامل دو بخش کلی بود در بخش اول كه به موضوع فرهنگ و فرهنگ سازماني اختصاص داشت، ابتدا به تعریف فرهنگ، ابعاد و لایه های مختلف آن، ریشه های شکل گیری فرهنگ و اهمیت نقش آن در شکل گیری افکار و رفتار افراد پرداخته شد. سپس فرهنگ سازمانی، نقش آن در جهت دهي به رفتار كاركنان و اهمیت آشنایی با آن برای مدیران و کارکنان، چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمانی، و ... تشریح شد. همچنین به چند مطالعه مهم در خصوص تفاوتهای فرهنگی بین جوامع مختلف (از جمله مطالعات گرت هافستد و کلاکهان و استرادبک و ...) اشاره گردید.

در بخش دوم از دوره مذکور(ارتباطات موثر) ، ارتباطات و اثربخشی ارتباطات تعریف شده و اهمیت ارتباطات در موفقیت های فردی و سازمانی، مدل ارتباطی، موانع ارتباطات موثر و...  تشریح شد. در ادامه به برخی از تکنیکهای ارتباطات اثربخش ( از جمله تحليل رفتار متقابل، پنجره جوهري و ... ) اشاره شده و با استفاده از روشهاي ذكر شده، تمرينهايي جهت بهبود ارتباطات اجرا گرديد.

سر فصل مطالب قسمت اول دوره (فرهنگ سازماني) :

-         ويژگيهاي عمومي فرهنگ سازماني

-         عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی

-         سطوح فرهنگ سازماني

-         مقايسه فرهنگهاي ضعيف با فرهنگهاي قوي

-         اثرات سازنده و ويرانگر فرهنگ سازماني

-         ارتباط فرهنگ سازماني با ساير مولفه هاي سازمان

-         نقش فرهنگ در اثربخشي و كارآيي سازمان

-         انواع‌ فرهنگ سازماني‌

-         ايجاد و حفظ فرهنگ سازماني

-         شيوه هاي فراگيري فرهنگ در سازمان

-         تغيير فرهنگ‌ سازماني‌

 -         آشنايي با تحقيقات مختلف در رابطه با فرهنگ سازماني و ملي

-         تفاوت و ارتباط بين فرهنگ سازماني و فرهنگ ملي

-         ويژگيهاي فرهنگ از ديدگاه هافستد

-         فاصله ميان افراد در جامعه بر پايه قدرت و اختيار

-         ميزان اجتناب از مخاطره(ريسك پذيري و محافظه كاري)

-         گرايش فردي در برابر گرايش گروهي

-         گرايش مردسالاري در برابر زن سالاري

-         تاثير ويژگيهاي فرهنگي بر رفتار افراد در سازمانها و جامعه

 

سر فصل مطالب قسمت دوم دوره (ارتباطات موثر):

بخش اول: ارتباطات و اثربخش ارتباطات

–       ارتباطات چیست

–       ارتباطات اثربخش چیست و به چه عواملی بستگی دارد

–       موانع ارتباطات موثر

–       ادراک چیست و چه تاثیری بر ارتباطات دارد؟

–       خطاهای ادراکی چه چیزهایی هستند؟

–       شخصیت ، نگرش و یادگیری چه تاثیری بر ارتباطات دارند؟

 

بخش دوم: آشنایی باتحليل رفتار متقابل يا تجزیه و تحلیل تعاملی (Transactional Analysis)

–       چگونگی شکل گیری شخصیت

–       شخصیت از نگاه تحليل رفتار متقابل 

–       مبانی تحليل رفتار متقابل (تجزیه و تحلیل تعاملی)

–       تاثیر تحليل رفتار متقابل (تجزیه و تحلیل تعاملی) بر اثربخشی ارتباطات

–       کودک درون چیست

–       حالات من شخصیت (والد – بالغ – کودک)

–       مراودات بین حالات من

–       تمرین هائی برای بهبود ارتباطات

–       اختلال در شخصیت از دیدگاه تحليل رفتار متقابل (تجزیه و تحلیل تعاملی)

–       نوازش ها و انواع آن

–       بازی های روانی

–       وضعیت زندگی

–       تحلیل زندگی نامه یا پیش نویس زندگی

 

بخشسوم: پنجره جو-هری

–       آشنایی با مبانی پنجره جوهری

–       ابعاد مختلف شخصیت (خود آشكار ، خود نهان ، خود كور ، خود نامكشوف)

–       ساز و كارهای موثر بر شناخت فرد و ديگران از همديگر

–       خود گشودگی یا خودبازنمائی

–       مزایای خود بازنمایی

–       موانع خودبازنمائی

–       سطوح بهینه خودبازنمائی

–       تمرین ها (ارزیابی خودبازنمائی، عادت کردن به خود بازنمائی)

 

بخش چهارم: مهارتهای شنود موثر

–       شنود موثر چیست؟

–       گوش کردن واقعی و نمایشی

–       موانع گوش کردن

–       چهار گام برای گوش کردن موثر

–       مدل دريافت شنونده

–       سبكهاي شنود (نتيجه اي، چرايي، فرا گردي)

–       سبکهای ارتباطی

 

بخش پنجم: ارتباطات غیرکلامی

–       اشاره ها و حركتها در هنگام سخن گفتن 

–       حالتهاي چهره

–       شكلهاي نگاه

–       حركتهاي بدن

–       چگونگي قرار دادن بدن

–       چگونگي حمايت از پيام خود با حركتهاي دست 

–       چگونگي استفاده از فضا و مكان در روابط متقابل شخصي

–       چگونگي حركت بدن در ارتباط با ديگران

 

 


برچسب‌ها: كارگاه آموزشي ارتباطات موثر, دوره تحليل رفتار متقابل
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

كودك درون شاد

تعریف شادی از نظر روان شناسی چیست؟

 

گفتگو با آقای منصور بهرامی (روان شناس و عضو انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل)

 


 

در تحلیل رفتار، ساختار شخصیت را به 3 بخش تقسیم می كنند (كودك، بالغ، والد). این نظریه تكامل یافته نظریه فروید است. كودك به مفهوم خردسالی نیست. آن قسمت از ساختار شخصیت ما است كه دنبال احساسات، عواطف، شادی، شادمانی و خشم است. (البته شادی و خشم ذاتی نه اكتسابی) و در حقیقت بخش كودك در شخصیت ماست كه شادی آفرین است و اصولاً این امر بستگی به سن ندارد. دقیقاً! یك مرد و یا زن مسن 70 یا 80 ساله هم با فعال بودن بخش كودك وجودش می تواند شاد بوده و احساس شادمانی كند. وقتی كسی كودك درونش فعال نیست، این فرد به صورت دلمرده و غمگین است. ما خیلی از آدم ها را می بینیم كه به دنبال ارزش ها و تعصبات خود هستند و كودك درون خود را طرد كرده اند. یعنی این آدم ها نیز كودك درون دارند اما با پیروی از تعصبات خشك، این بخش از شخصیت آنها غیر فعال شده و كودك درون آنها افسرده است. مثلاً وقتی فرد مسنی را می بینیم كه در مراسمی مانند چهارشنبه سوری با شادی فراوان از روی آتش می پرد، این حركت در حقیقت ناشی از فعال بودن كودك درون اوست كه تولید شادی می كند. یا مثلاً پدربزرگ یا مادر بزرگی كه با شادی فراوان با نوه كوچك خود بازی می كند، این دقیقاً بازتاب حضور كودك درون اوست. پس ما باید شادی ها را در بخش كودك درون خود، پیدا كنیم.

 


برچسب‌ها: تحلیل رفتار متقابل, شادي, کودک, بالغ, والد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

تنها ۶ تابستان، کافی است...

تنها ۶ تابستان، کافی است...

 

دنیای کودکی، دنیای سرنوشت سازی است. تنها شش تابستان پس از تولد، کافی است که شخصیت آینده فرد و چه بسا سرنوشتش رقم خورد.

پذیرش اینکه دنیای کودکی نقشی اساسی در زندگی ما ایفا می کند، دشوار می نماید. اما اگر بسیاری از مشکلات ارتباطی افراد را در خانواده و جامعه ریشه یابی کنیم، سرنخ قضیه به همان دوران کودکی و رفتار پدر و مادر برمی گردد.

...


برچسب‌ها: تحلیل رفتار متقابل, اریک برن, کودک, بالغ, والد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

سرنوشت را از سر بنویسید

سرنوشت را از سر بنویسید

 

 هــمـــه افـــراد دركــل زنــدگــــی خـــــود دارای پــــــیـــش نــویـــس مخصوص به خود هستند كه این پیش نویس در كودكی آنها ‌آماده شده و براساس آن، مجموع وقایع زندگی را تنظیم می كنند. سوال اینجاست كه پیش نویس افراد برچه ‌اساسی در كودكی آماده و مشخص می شود؟ پیش نویس ها براساس تصمیم هایی در كـــودكـــی تـــعــیـــیــن می شــــــود ‌كــــه بــر مــــبــنـــــای درك هــركــودك از وقایع محیط مشخص می گردد. ...


برچسب‌ها: پيش نويس زندگي, نمايشنامه زندگي, سناريوي زندگي, تحليل رفتار متقابل
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم خرداد 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

جملات قصار اريك برن

 

جملاتي از اريك برن

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: اريك برن, تحليل رفتار متقابل
+ نوشته شده در  جمعه نهم خرداد 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

درباره اریک برن و پیدایش علم تحلیل رفتار متقابل

 

 درباره اریک برن و پیدایش علم تحلیل رفتار متقابل

 

زمانی که اریک برن (1970 – 1910) تصمیم گرفت به درمانجویان خود، و به معلمانش گوش کند، به طور تصادفی به پدیده ارتباط مردم به صورت والد، کودک و بالغ،  دست یافت. او مدت ده سال به اجرای روانکاوی مشغول بود و یاد گرفته بود هر چیزی را که درمانجویان میگفتند، به زبان نظری که از معلمانش آموخته بود برگرداند، بنابراین وقتی که درمانجویی به او گفت، "احساس میکنم انگار پسربچه ای در درون دارم" ، برن، طبق معمول این پسربچه را به تقلید از اتوفنیکل بصورت آلت مردی درونفکنی شده تعبیر کرد. اما به جای اینکه از خودش بپرسد «اتوفینکل در این مورد چه خواهد گفت؟» از درمانچو پرسید، درباره آن چه فکری میکند. مشخص شد که درمانجو دقیقاً مثل یک پسر بچه احساس میکرده است و همین احساس، مهمترین واقعیت بالینی در تعیین روند زندگی او بود. وقتی که درمان پیش رفت، برن در زمان مناسب پرسید، «کدام جزء او حرف میزند، پسربچه یا مرد عاقل و بالغ؟» 

 در همان لحظه، با پرسیدن این سؤال، تحلیل تبادلی متولد شد.

 


برچسب‌ها: تحلیل رفتار متقابل, اریک برن, کودک, بالغ, والد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم خرداد 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

تحلیل رفتار متقابل چیست؟ (8)

می خواهم بزرگ شوم

 

به تفاوت های فردی فرزندانتان توجه کنید. تئوری دیگری که در مشاوره در مورد مشکلات ارتباطی انسانها از جمله نوجوانان تاثیرات بسزایی گذاشته است، تئوری تحلیل رفتار متقابل اریک برن است . وی معتقد است که در شخصیت انسان سه جنبه وجود دارد: والد - کودک - بالغ. این سه جنبه شخصیت در انسان بین تولد تا پنج سالگی شکل می گیرد.

...

 


برچسب‌ها: تحلیل رفتار متقابل, اریک برن, کودک, بالغ, والد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم خرداد 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

افسانه‌های بدبختی - پيش نويس زندگي

افسانه‌های بدبختی

 

خیلی کارها هست که روزی فکر می‌کردم نمی‌توانم انجام دهم. بعضی‌هاشان واقعن کارهای مهمی نبودند، ‌ولی از خودم انتظار نداشتم که بلدشان شوم. فکر می‌کردم انجامشان از آدمی مثل من قرار نیست بر بیآید . چرا؟

چرا؟ خب روانشناسان تحلیل رفتار متقابل به چیزی اعتقاد دارند به نام پیش‌نویس. چیز عجیب و غریبی نیست و لازم نیست فقط روانشناس تحلیل رفتار متقابل باشید تا بدانید چیست. ...


برچسب‌ها: تحلیل رفتار متقابل, پيش نويس زندگي, کودک, بالغ, والد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

موضوع تحليل رفتار متقابل در فيلم سينمايي آتش بس (تهمينه ميلاني)

ميزگردي درباره روانشناسي و سينما به بهانه فيلم آتش‌بس

 با حضور تهمينه ميلاني و دكتر شيري

 

 

 

ايما- اولين سوال ما از آقاي دكتر اين است كه وقتي اولين بار آتش بس را ديديد، از تصوير روانشناس در اين فيلم  و شيوه برخورد خانم ميلاني با اين مقوله راضي بوديد؟ سوال بعدي هم اين كه آيا موضوع آتش بس الگوي مناسبي براي آدابته كردن كتاب هاي روانشناسي هست؟

 ....


برچسب‌ها: تحلیل رفتار متقابل, اریک برن, کودک, بالغ, والد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم خرداد 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

تحلیل رفتار متقابل چیست؟ (7)

تحليل رفتار متقابل چيست؟

 

از سال 1970 TA بصورت رسمي در جهان شناخته شد وبنيانگذار آن دكتر اريك برن ميباشد. اين نظريه داراي ديدگاههاي روانشناسي فردي و اجتماعي است.

TA (تحليل رفتار متقابل) راهي است براي آنكه ببينيم بين مردم و درون مردم چه مي گذرد. با اين روش ميتوان روشن كرد كه در لايه هاي زيرين ارتباطات جاري بين انسانها به واقع چه چيزي در حال رخ دادن است و انتخابهاي ديگري را نشان ميدهد كه كساني كه درگير آن روابط ميباشند بتوانند چنانچه بخواهند از آن اجتناب كنند.

 

 

TA بطور گسترده اي در اين زمينه ها مورد استفاده قرار ميگيرد:

...


برچسب‌ها: تحلیل رفتار متقابل, اریک برن, کودک, بالغ, والد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم خرداد 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

تحلیل رفتار متقابل چیست؟ (6)

تحلیل رفتار متقابل

 

تحلیل تبادلی یا تحلیل رفتار متقابل اولین بار توسط اریک برن روانشناس شهیر متولد شد. تحلیل تبادلی به عنوان یک نظریه آسیب شناسی روانی و تبیین راه حل برای آن خودنمایی می کند.

 

 

تحلیل تبادلی ریشه در روانکاوی دارد. با اینکه اریک برن همیشه از تفاوت نظریه خود با نظریات فروید سخن می گفت ، اما اصول اساسی ناهوشیار و تأثیرات عمیق دوران کودکی را از مکتب روانکاوی به ارث برده است.

....


برچسب‌ها: تحلیل رفتار متقابل, اریک برن, کودک, بالغ, والد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم خرداد 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

تحلیل رفتار متقابل چیست؟ (5)

تحلیل رفتار متقابل

بدون شک باید اریک برن را یکی از مشهورترین روانشناسان معاصر بدانیم. کتاب "بازیها" ی او نیز با فروش کم نظیرش ثابت کرد مردم او را دوست دارند. شاید چون او خیلی راحت و خودمانی از روانکاوی صحبت می کند و مانند فروید گرفتار الفاظ و تئوریهای پیچیده نشده است.

 

 

نام اصلی اش اریک لنارد بِرنِشتاین بود و در سال ۱۹۱۰ در شهر مونترآل کانادا متولد شد. پدر او یک پزشک عمومی و مادرش نویسنده و ویرایشگری حرفه ای بود. در سال ۱۹۳۵ اریک پدرش را به علت بیماری سل از دست داده بود و پس از آن با تشویق مادرش تصمیم گرفت دکتر شود. از این رو راهی دانشگاه مک گیل شد.

...


برچسب‌ها: تحلیل رفتار متقابل, اریک برن, کودک, بالغ, والد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم خرداد 1393ساعت   توسط ح. رضازاده  | 

مطالب قدیمی‌تر